Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

-Wpisowe do naszego Koła wynosi - 2500 zł. kwota ta powinna być wpłacona w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia na członka Koła.

-Uchwała z dnia 01.08.2010r. Myśliwy, który dokona odstrzału jelenia byka, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie członków zarządu koła. Przed preparacją trofeum powinno obejrzeć go, co najmniej dwóch członków Zarządu.

-Uchwała z dnia 10.05.2011r. Zwierzyna brana na użytek własny - koszt za kilogram tuszy dzika wynosi 5zł bez względu na jego wagę,  zwierzyny płowej po cenie w  skupie, zając 10 zł a kaczka 5 zł

-Uchwała z dnia 10.05.2011r. Członkowie koła po 70-tym roku życia  płacą 50% składki ustalonej na rzecz koła.

-Uchwała z dnia 28.04.2012r. Składka na koło płatna do 30.06 danego roku kalendarzowego wynosi 500zł, po upływie wskazanego terminu 550zł

-Uchwała z dnia 22.09.2012r. Wpłaty za tusze  na użytek własny należy dokonać w ciągu miesiąca od daty dokonania odstrzału. W przypadku nieuregulowania następuje wzrost o 10% za kolejny rozpoczęty miesiąc opóźnienia.  Do protokołu za dzika należy obowiązkowo dołączyć pismo z wykonanego  badania od lekarza  weterynarii.

-Uchwała z dnia 22.09.2012r. Wysokość jednej dniówki wynosi 80zł, koszt jednej dniówki przeznaczona na karmę płatny do końca lutego.

-Uchwała z dnia 10.11.2013r. O zmianie adresu siedziby  naszego koła na Faryny 74 pow. szczycieński.

-Uchwała z dnia 10.11.2013r. Na kapelana naszego koła jednogłośnie wybrano członka naszego koła kolegę ks. Mirosława Teofilaka.

-Uchwała z dnia 10.11.2013r. Każdy zaproszony kolega na polowanie indywidualne obowiązkowo poluje i porusza się z kolegą z naszego koła.

-Uchwała z dnia 25.05.2014r. O informowaniu każdego faktu pozyskaniu zwierzyny na skup czy użytek własny Łowczemu.

-Uchwała z dnia 25.05.2014r. O zwolnieniu ze składek kol. Mieczysława Olbrysia i nadanie mu tytułu honorowego członka naszego koła.

-Uchwała z dnia 18.04.2015r. Każdy członek koła ma prawo raz w roku zaprosić na jeden miesiąc nieodpłatnie  gościa. W pozostałych przypadkach o wydaniu odstrzału decyduję zarząd koła.

-Uchwała z dnia 18.04.2015r. Każdy kolega może zaprosić na polowanie zbiorowe tylko jednego kolegę oprócz polowania wigilijnego. Kolega zapraszający ma obowiązek być z nim na polowaniu.

-Uchwała z dnia 18.04.2015r. Za zwierzynę braną na użytek koła  płacimy 20 zł za sztukę.

-Uchwała z dnia 18.04.2015r. Zarząd uchwalił , że koledzy którzy strzelają najwięcej zwierzyny płowej (samic) zostaną wynagrodzeni za I, II, III miejsce.

-Uchwała z dnia 18.04.2015r. Składka na koło musi być uregulowana do końca lutego  b.r.

 -Uchwała z dnia 18.04.2015r. O odznaczeniu brązowymi medalami kolegów: Mieczysław Olbryś, Mieczysław Wichowski, Waldemar Salicki, Paweł Wichowski.

- Uchwała z dnia 07.05.2016r. O prenumeracie gazety „Myśliwiec” dla członków naszego koła.

- Uchwała z dnia 07.05.2016r. Przyjęcia do koła tylko na członków macierzystych.

- Uchwała z dnia 07.05.2016r. O przyjęciu do koła każdego poszczególnego kolegi , jego przydatność dla koła musi wyrazić  przynajmniej trzech członków koła .

 - Uchwała z dnia 07.05.2016r. O odstrzale saren-rogaczy. Przed 01.08 po dwie sztuki dla kolegi selekcjonera, po 01.08 bez ograniczeń  do wykonania planu.

- Uchwała z dnia 07.05.2016r. O odstrzale jeleni byków -  po 15.10 strzelamy bez ograniczeń do wykonania planu.

- Uchwała z dnia 07.05.2016r. Osoby do szacowania szkód wyznacza zarząd koła, wobec kolegów unikających tych prac będą wyciągane konsekwencje: wstrzymanie odstrzałów na polowania indywidualne.

- Uchwała z dnia 28.07.2016r. Kolegom , którzy mają zaległości wobec koła, nieprzestrzelaną  broń oraz  niewykonane nakazane im prace -  nie zostaną przedłużone odstrzały na polowania indywidualne.

- Uchwała z dnia 27.05.2017r. Walne Zgromadzenie uchwaliło korektę dniówek: 1 dniówka to 80 zł na kukurydzę (bez zmian) pozostałe dwie dniówki jeśli myśliwy chce zapłacić a nie odpracować to 150 zł za każdą dniówkę

- Uchwała z dnia 27.05.2017r. Walne Zgromadzenie uchwaliło, że koło pokrywa koszt wpisowego trzech członków koła, którzy wzięli udział w strzelaniu na szczeblu okręgowym

- Uchwała z dnia 27.05.2017r. Walne Zgromadzenie uchwaliło, że do koła przyjmowani są tylko członkowie rodziny

 - Uchwała z dnia 27.05.2017r. Walne Zgromadzenie uchwaliło, że wszelkie opłaty za sezon łowiecki należy regulować do końca lutego

- Uchwała z dnia 28.04.2018r Walne Zgromadzenie uchwaliło kwotę 1000 zł na pokrycie kosztów amunicji oraz wpisowego na dany konkurs

- Uchwała z dnia 28.04.2018r. Walne zgromadzenie uchwaliło wynagrodzenie dla naganki 60-70 zł w zależności od polowania, decyduje o tym prowadzący. Transport bez zmian

- Uchwała z dnia 28.04.2018r Walne zgromadzenie doprecyzowało uchwałę z dnia 18.04.2015r ,że każdy członek koła może zaprosić w ciągu roku jednego kolegę na miesiąc czasu na polowanie indywidualne

- Uchwała z dnia 28.04.2018r Walne Zgromadzenie uchwaliło, że każdy członek naszego koła ma obowiązek strzelić co najmniej 3 sztuki drapieżnika jeżeli nie odstrzeli to za każdą sztukę płaci 50 zł na tzw. Fundusz lisi, który później będzie rozdysponowany na kolegów, którzy strzelili większą ilość drapieżników

- Uchwała z dnia 28.04.2018r Walne zgromadzenie uchwaliło iż do saren- rogaczy i jeleni byków strzelamy bez ograniczeń do wykonania planu

   

Komunikaty  

   
© Grzegorz Kilijański