Na  terenie naszego obwodu w ostatnim czasie powstały dwie nowe ambony. Pierwsza ambona zbudowana została w Kątach w miejsce ambony nr 2, ale jej lokalizacja została przesunięta o około 100m. Natomiast druga w rejonie Kowalika - nowa ambona nr 12. Samo powstanie tego typu urządzeń nie jest niczym nowym w naszym Kole, gdyż co roku powstaje ich kilka. Natomiast technologia wykonania w tym przypadku polegała na zbiciu całej budowli w pozycji leżącej, a następnie postawieniu przy pomocy ciągnika rolniczego. Zdjęcia z budowy zmieszczone są w galerii.

   

Komunikaty  

   
© Grzegorz Kilijański