Historia naszego Koła sięga roku 1964, kiedy to na majowym Walnym Zebraniu Wojskowego Koła Łowieckiego nr 168 „ZLOT”  została podjęta decyzja o podziale  tego Koła i utworzeniu 2 kół:

  • Koła A z obwodami w pow. Płońsk i pow. Wyszków
  • Koła B z obwodami w pow. Szczytno (Faryny) i w pow. Mława (Radzanów).

Koło A pozostało z nazwą WKŁ 168 „ZLOT”, Koło B przyjęło - do czasu rejestracji - nazwę „ZLOT-LAS”.

         Za początek działalności naszego koła przyjęto datę 25 lutego1965r., po jego rejestracji i uzyskaniu przydziału do Jednostki Wojskowej. Od tego momentu Koło stało się Wojskowym Kołem Łowieckim nr 334 o nazwie „ZLOT-LAS”.

         Na pierwszym zebraniu organizacyjnym powołano  Zarząd w składzie Tadeusz Szklarski, Stanisław Kontrymowicz, Władysław Flis i Alojzy Stern. Oprócz w/w członkami założycielami byli m. innymi Andrzej Orzeł, Mieczysław Olbryś, Mieczysław Oryl i Krzysztof Szklarski.

         Z uwagi na to, że z czasem ubywało ze składu Koła tzw. osób wojskowych (tj. żołnierzy zawodowych, emerytów wojskowych, cywilnych pracowników wojska) w dniu 9 maja 1983 roku, podczas Walnego Zebrania Koła, przybyły na to zebranie ówczesny łowczy MON „polecił” wybranie do zarządu koła 2 nieznanych nikomu oficerów, przywiezionych „w teczce” , czekających w samochodzie. Wszyscy - bez wyjątku - członkowie obecni na zebraniu stanowczo się temu sprzeciwili – jednogłośnie przegłosowano propozycję stania się kołem „cywilnym”. Oczywiście odmówiono przyjęcia do koła i wybraniu do Zarządu owych przywiezionych panów. Ostatecznych formalności, tj. uchwalenia odpowiednich zmian w statucie koła dokonano 3 tygodnie później, podczas Nadzwyczajnego WZ w dniu 29 maja 1983 roku.   Od tej daty funkcjonujemy więc jako  cywilne Koło ZLOT-LAS.

         Do końca lat 80-tych kołu nieźle powodziło się finansowo, a to głównie za sprawą odłowów zajęcy na eksport i polowaniom dewizowym na kuropatwy (wcześniej także odłowom kuropatw w specjalne wysokie sieci). Koła łowieckie nie wypłacały rolnikom, jak dzisiaj, całości odszkodowań łowieckich, a jedynie partycypowały w 10 – ciu a potem w 15 - tu procentach za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne. Źródłem dochodu, ale też i gestem związanym z nawiązywaniem właściwych relacji z miejscową ludnością, było organizowanie zabaw myśliwskich dla tejże ludności w obwodzie Radzanów. Koło stać było na zatrudnianie 2 pełnoetatowych strażników łowieckich, podjęta została też decyzja o budowie domku – magazynu myśliwskiego w obwodzie Radzanów, który  po różnego rodzaju modernizacjach stał się nieźle wyposażoną, tętniącą życiem kwaterą myśliwską.

         Wiele lat później, w roku 2004, Koło zakupiło w obwodzie Faryny działkę gruntu, gdzie zamierza się w przyszłości pobudować domek myśliwski.

       Niewątpliwy wpływ na to, że Koło nieźle sobie radziło organizacyjnie i finansowo przez te wszystkie lata, mieli wybierani do zarządu koledzy, których w tym czasie przewinęła się całkiem pokaźna gromadka. Warto więc w historii Koła wymienić wszystkich, którzy dłużej lub krócej pełnili funkcje w Zarządzie - od roku 1965 do 2014. Byli to więc (chronologicznie): Tadeusz Szklarski, Stanisław Kontrymowicz, Władysław Flis, Alojzy Stern, Waldemar Grzybowski, Antoni Korczyński, Kazimierz Tomczak, Józef Nyklewicz, Edmund Fijałkowski, Kazimierz Grzanowski, Stefan Brzeziński, Tadeusz Przytulski, Mieczysław Olbryś, Marian Bączek, Krzysztof Przytulski, Krzysztof Szklarski, Wojciech Runowski, Sławomir Wiśniewski, Tadeusz Krawczak, Ryszard Całkowski, Stanisław Bałdyga, Krzysztof Kilijański, Krzysztof Gibert, Wiesław Nosek, Zdzisław Kobus, Krzysztof Nyklewicz, Wiesław Drozd, Paweł Wichowski, Waldemar Salicki.

         Wskutek różnic poglądów, m. innymi na gospodarkę łowiecką, 24-osobowa grupa kolegów z Warszawy i Radzanowa we wrześniu 2013 r. zgłosiła pisemny wniosek w sprawie podziału Koła. W październiku 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła ZLOT-LAS, które dokonało podziału na dwa koła:

  • ZLOT-LAS, z obwodem Faryny pow. Szczytno
  • OSTOJA Radzanów, z obwodem Radzanów, pow. Mława.

        Za datę formalnego podziału przyjęto 1 stycznia 2014 r.. Z tą datą dokonano wszelkich rozliczeń finansowych i majątkowych.

        Koło nasze liczy - na dzień 30 sierpnia 2014r. - 22 członków, w tym 3 niemacierzystych, a Zarząd składa się z 5-ciu osób.

   

Komunikaty  

   
© Grzegorz Kilijański