Wysokość składki członkowskiej na 2018 rok wynosi odpowiednio:

- składka normalna 320,- zł + ubezpieczenie 37,- zł – razem 357,- zł

- składka ulgowa 160,- zł + ubezpieczenie 37,- zł – razem 197,- zł.

Składkę należy wpłacić do 30 listopada 2017 roku.

   

Komunikaty  

   
© Grzegorz Kilijański