Wysokość składki członkowskiej na 2019 rok wynosi odpowiednio:

- składka podstawowa 320,- zł + ubezpieczenie 43,- zł – razem 363,- zł

- składka ulgowa 160,- zł + ubezpieczenie 43,- zł – razem 203,- zł.

Składkę należy wpłacić na konto koła lub do skarbnika do 30 listopada 2018 roku.

   

Komunikaty  

   
© Grzegorz Kilijański